De Bedrijvenplatform Gavere vzw stelt zich tot doel het: 

  • bevorderen, aanmoedigen en verbeteren van het ondernemerschap op het grondgebied van Gavere
  • vergemakkelijken van de samenwerking tussen de bedrijven onderling en met alle openbare instanties
  • bespreken en gemeenschappelijk oplossen van problemen welke de leden of een deel van de leden aanbelangen i.v.m. veiligheid, openbaar vervoer, wegenis, verkeer, ...
  • faciliteren van gezamelijke aankopen van goederen en diensten zoals elektriciteit, water, gas, brandstoffen, groenonderhoud, veiligheid, papier, ...
  • het organiseren van opleidingen voor haar leden (zoals EHBO en veiligheid)