De vzw Bedrijvenplatform Gavere stelt zich tot doel het: 

  • bevorderen, aanmoedigen en verbeteren van het ondernemerschap op het grondgebied van Gavere
    vergemakkelijken van de samenwerking tussen de bedrijven onderling en met alle openbare instanties
  • bespreken en gemeenschappelijk oplossen van problemen welke de leden of een deel van de leden aanbelangen i.v.m. veiligheid, openbaar vervoer, wegenis, verkeer, …
  • faciliteren van gezamelijke aankopen van goederen en diensten zoals elektriciteit, water, gas, brandstoffen, groenonderhoud, veiligheid, papier, …
  • het organiseren van opleidingen voor haar leden (zoals EHBO en veiligheid)

Thema: ‘Waardegedreven ondernemen. Hoe inspelen op veranderingen op de werkvloer. Andere mindset bij jongeren en hoe ermee om te gaan.’

Als ondernemers en professionals staan we voortdurend voor nieuwe uitdagingen en veranderingen. Filosoof Ignaas Devisch zal ons inzicht geven in hoe we ons kunnen aanpassen aan de huidige veranderende zakelijke omgeving en onze waarden en motivaties kunnen blijven behouden. Een bron van inspiratie om onze ondernemersgeest te blijven aanscherpen.

Korte uiteenzetting rond dit thema, gevolgd door een debat en netwerkmoment.

 Leden tot 2 personen gratis, niet leden of extra personen aan €10 / persoon.

Dinsdag 13 juni 2023 om 19u in de raadzaal van het Gemeentehuis Gavere.

Schrijf u alvast in via dit formulier voor dinsdag 6 juni 2023.