De vzw Bedrijvenplatform Gavere stelt zich tot doel het: 

  • bevorderen, aanmoedigen en verbeteren van het ondernemerschap op het grondgebied van Gavere
    vergemakkelijken van de samenwerking tussen de bedrijven onderling en met alle openbare instanties
  • bespreken en gemeenschappelijk oplossen van problemen welke de leden of een deel van de leden aanbelangen i.v.m. veiligheid, openbaar vervoer, wegenis, verkeer, …
  • faciliteren van gezamelijke aankopen van goederen en diensten zoals elektriciteit, water, gas, brandstoffen, groenonderhoud, veiligheid, papier, …
  • het organiseren van opleidingen voor haar leden (zoals EHBO en veiligheid)

Wij nodigen alle Gavere ondernemers graag uit op onze nieuwjaarsreceptie. Indien u reeds ingeschreven heeft, moet u dit natuurlijk geen tweede keer te doen.

Wij willen in elk geval het nieuwe jaar positief en gemotiveerd inzetten. En natuurlijk willen we dit graag in het bijzijn van zoveel mogelijk Gaverse ondernemers. Wij hopen dan ook jullie te mogen verwelkomen op onze nieuwjaarsreceptie op 10 januari (19-22u) bij Bistro Iris, Markt 37 in Gavere.